© Harry Klaassen
Parkinson Café Lelystad
Aanvraag Mantelzorgwaardering ( Let op ieder jaar opnieuw aanvragen !!!! ) Als gemeente Lelystad waarderen wij de inzet van mantelzorgers. Daarom bieden wij mantelzorgers ieder jaar de Mantelzorgwaardering aan. Deze kunt u jaarlijks tot en met 31 oktober aanvragen. De aanvraag dient u online in. Welzijn Lelystad verzorgt de beoordeling en toekenning van de Mantelzorgwaardering. De Mantelzorgwaardering bieden wij in twee vormen aan. U kunt kiezen uit: Mantelzorgwaardering in de vorm van de Lelypas U ontvangt een vouchercode waarmee u uw (nieuwe of bestaande) Lelypas kunt opwaarderen met een maximaal bedrag van € 200,-. U kunt met uw Lelypas terecht bij lokale ondernemers in heel Lelystad . Mantelzorgwaardering in de vorm van een geldbedrag U ontvangt een bedrag van maximaal € 180,00 om vrij te besteden. Het geldbedrag wordt in december aan u overgemaakt. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen? Mantelzorgers kunnen zelf de aanvraag indienen. Het is ook mogelijk dat de zorgvrager de aanvraag voor zijn/haar mantelzorger indient. U moet ieder jaar opnieuw de Mantelzorgwaardering aanvragen. Hierbij moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: Als u de zorgvrager bent: U woont zelfstandig thuis in de gemeente Lelystad en u verblijft niet in een instelling Als zorgvrager kunt u 1 Mantelzorgwaardering aanvragen. U verstrekt bij uw aanvraag de gegevens van uw mantelzorger. Als u de mantelzorger bent: U levert gemiddeld minimaal 8 uur per week zorg en doet dit langer dan 3 maanden De zorgtaken die u doet overstijgen de gebruikelijke zorg welke u in de aanvraag dient toe te lichten U levert de zorg onbetaald en niet vanuit een vrijwilligersorganisatie Per mantelzorger kan 1 Mantelzorgwaardering worden aangevraagd Ù kunt als mantelzorger de Mantelzorgwaardering alleen ontvangen als u zelf geen zorgvrager bent U bent 18 jaar of ouder Tot wanneer kan ik de Mantelzorgwaardering aanvragen? U kunt de Mantelzorgwaardering jaarlijks aanvragen tot en met 31 oktober. Let op: de aanvraag voor de Mantelzorgwaardering moet elk jaar door de zorgvrager of mantelzorger opnieuw worden ingediend, zolang de zorgsituatie hetzelfde blijft en er voldaan wordt aan de voorwaarden. Hoe vraag ik de Mantelzorgwaardering aan? De aanvraag dient u online in via het online aanvraagformulier . Aanvraag Hier! Wilt u het aanvraagformulier per post versturen? Print het aanvraagformulier dan uit, vul het in en stuur het naar: Welzijn Lelystad T.a.v. Mantelzorgwaardering Postbus 2305 8203 AH Lelystad Hoe weet ik of mijn aanvraag goed is ontvangen? Vraagt u de Mantelzorgwaardering aan via het online aanvraagformulier? Na het online indienen, ziet u een ontvangstbevestiging op uw beeldscherm. Vraagt u de Mantelzorgwaardering via de post aan? Dan ontvangt u een brief met een ontvangstbevestiging. Wanneer hoor ik of ik de Mantelzorgwaardering krijg toegekend? Nadat de aanvraagtermijn is gesloten, informeert Welzijn Lelystad u vanaf 1 november over de toekenning en de verstrekking van de Mantelzorgwaardering. De Mantelzorgwaardering in de vorm van de Lelypas (vouchercode) wordt doorgaans op de Dag van de Mantelzorg uitgereikt. Vanaf 1 november informeert Welzijn Lelystad hoe, waar en wanneer u de Mantelzorgwaardering kunt ophalen. Bent u verhinderd tijdens de Dag van de Mantelzorg? U kunt de Mantelzorgwaardering in de vorm van de Lelypas (vouchercode) daarna ook bij Welzijn Lelystad ophalen. Welzijn Lelystad informeert u hier verder over. De Mantelzorgwaardering in de vorm van het geldbedrag wordt in december aan u overgemaakt. Waarom is de Mantelzorgwaardering in de vorm de Lelypas hoger? Het maximale bedrag van de Mantelzorgwaardering in de vorm van een Lelypas is € 20,- hoger om de besteding ten goede te laten komen aan lokale ondernemers in Lelystad . Is het bedrag ieder jaar hetzelfde? Het bedrag dat wordt toegekend is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen dat gedaan is vóór 31 oktober. Wij hebben een maximum budget beschikbaar voor de Mantelzorgwaardering. Wanneer er meer aanvragen worden gehonoreerd dan dat het budget toestaat, wordt het bedrag dat u ontvangt als Mantelzorgwaardering lager. Bij wie kan ik terecht met vragen? Heeft u vragen over de Mantelzorgwaardering? Neem dan contact op met het steunpunt mantelzorg van Welzijn Lelystad. Dat kan via telefoonnummer 0320 707 159 of via e-mail adres mantelzorgwaardering@welzijnlelystad.nl. Heeft het ontvangen van de Mantelzorgwaardering gevolgen op de toeslagenwet? Mantelzorgwaardering is geen inkomen, wordt niet belast en heeft geen gevolgen op de toeslagenwet of bijstandsuitkering.
Parkinson Café Lelystad maandag 1 juli 2019 13.30 – 16.30 Deze middag wordt mogelijk gemaakt door een gift van De Groene Sluis  Wij willen op deze middag de mantelzorgers verwennen met een workshop, de mogelijkheid om met elkaar te praten en een high tea.  Aanwezig: Ria Rodenburg   Waar: Fjord 155       D e mensen met Parkinson/Parkinson/isme   Als u gekozen hebt om naar de Hanzenborg te gaan   u kunt genieten      van de workshop zitdansen, de mogelijkheid om met elkaar te praten en  de aanwezigheid van hapjes en drankjes.    Aanwezig: Ingrid Groenesteijn   Waar:  Hanzenborg, plein 201     D e mensen met Parkinson / Parkinson/isme   Als u naar het prachtige Respijthuis gaat, kunt u rekenen op een    goedverzorgde middag met spelletjes, muziek, hapjes en drankjes.     Aanwezig: Rita Borgiijnk   Waar   :  Buytenplaets Suydersee     Badweg 1     8223 PA Lelystad     06 - 18517164   Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn. Namens de werkgroep
*Uitje op 2 september 2019* Zet alvast in uw agenda. 10.00 Verzamelen bij de Hanzenborg. Daar staat een bus klaar met een lift erin, zodat het voor iedereen mogelijk is om makkelijk in de bus te komen. 10.30 De bus vertrekt via een mooie route naar Terwolde. 12.00 Aankomst Terwolde voor de lunch. 13.30 Vertrek uit Terwolde voor een prachtige rondrit. We rijden een stuk langs de fraaie IJssel, met zijn bijzondere landschap en vele (water) vogelsoorten. Een fraaie tocht met veel informatie over het ontstaan van de prachtige rivier en de zeer afwisselende omgeving die we bezoeken zoals het water, de IJsselvallei, en ook landgoederen met bossen en heide op de Veluwe! De gids vertelt ook over het project “Ruimte voor de rivier” We rijden ook door enkele bijzondere landgoederen, die vroeger in bezit waren van Daendels en Buys Ballot, we genieten van de bijzondere verhalen vertelt door de gids over alles wat groeit en bloeit hier! 15.30 Aanvang terugreis. 16.45 Aankomst Lelystad.
Terug naar bovenzijde pagina!
Parkinson Café Lelystad
© Harry Klaassen
Aanvraag Mantelzorgwaardering ( Let op ieder jaar opnieuw aanvragen !!!! ) Als gemeente Lelystad waarderen wij de inzet van mantelzorgers. Daarom bieden wij mantelzorgers ieder jaar de Mantelzorgwaardering aan. Deze kunt u jaarlijks tot en met 31 oktober aanvragen. De aanvraag dient u online in. Welzijn Lelystad verzorgt de beoordeling en toekenning van de Mantelzorgwaardering. De Mantelzorgwaardering bieden wij in twee vormen aan. U kunt kiezen uit: Mantelzorgwaardering in de vorm van de Lelypas U ontvangt een vouchercode waarmee u uw (nieuwe of bestaande) Lelypas kunt opwaarderen met een maximaal bedrag van € 200,-. U kunt met uw Lelypas terecht bij lokale ondernemers in heel Lelystad . Mantelzorgwaardering in de vorm van een geldbedrag U ontvangt een bedrag van maximaal € 180,00 om vrij te besteden. Het geldbedrag wordt in december aan u overgemaakt. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen? Mantelzorgers kunnen zelf de aanvraag indienen. Het is ook mogelijk dat de zorgvrager de aanvraag voor zijn/haar mantelzorger indient. U moet ieder jaar opnieuw de Mantelzorgwaardering aanvragen. Hierbij moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: Als u de zorgvrager bent: U woont zelfstandig thuis in de gemeente Lelystad en u verblijft niet in een instelling Als zorgvrager kunt u 1 Mantelzorgwaardering aanvragen. U verstrekt bij uw aanvraag de gegevens van uw mantelzorger. Als u de mantelzorger bent: U levert gemiddeld minimaal 8 uur per week zorg en doet dit langer dan 3 maanden De zorgtaken die u doet overstijgen de gebruikelijke zorg welke u in de aanvraag dient toe te lichten U levert de zorg onbetaald en niet vanuit een vrijwilligersorganisatie Per mantelzorger kan 1 Mantelzorgwaardering worden aangevraagd Ù kunt als mantelzorger de Mantelzorgwaardering alleen ontvangen als u zelf geen zorgvrager bent U bent 18 jaar of ouder Tot wanneer kan ik de Mantelzorgwaardering aanvragen? U kunt de Mantelzorgwaardering jaarlijks aanvragen tot en met 31 oktober. Let op: de aanvraag voor de Mantelzorgwaardering moet elk jaar door de zorgvrager of mantelzorger opnieuw worden ingediend, zolang de zorgsituatie hetzelfde blijft en er voldaan wordt aan de voorwaarden. Hoe vraag ik de Mantelzorgwaardering aan? De aanvraag dient u online in via het online aanvraagformulier . Aanvraag Hier! Wilt u het aanvraagformulier per post versturen? Print het aanvraagformulier dan uit, vul het in en stuur het naar: Welzijn Lelystad T.a.v. Mantelzorgwaardering Postbus 2305 8203 AH Lelystad Hoe weet ik of mijn aanvraag goed is ontvangen? Vraagt u de Mantelzorgwaardering aan via het online aanvraagformulier? Na het online indienen, ziet u een ontvangstbevestiging op uw beeldscherm. Vraagt u de Mantelzorgwaardering via de post aan? Dan ontvangt u een brief met een ontvangstbevestiging. Wanneer hoor ik of ik de Mantelzorgwaardering krijg toegekend? Nadat de aanvraagtermijn is gesloten, informeert Welzijn Lelystad u vanaf 1 november over de toekenning en de verstrekking van de Mantelzorgwaardering. De Mantelzorgwaardering in de vorm van de Lelypas (vouchercode) wordt doorgaans op de Dag van de Mantelzorg uitgereikt. Vanaf 1 november informeert Welzijn Lelystad hoe, waar en wanneer u de Mantelzorgwaardering kunt ophalen. Bent u verhinderd tijdens de Dag van de Mantelzorg? U kunt de Mantelzorgwaardering in de vorm van de Lelypas (vouchercode) daarna ook bij Welzijn Lelystad ophalen. Welzijn Lelystad informeert u hier verder over. De Mantelzorgwaardering in de vorm van het geldbedrag wordt in december aan u overgemaakt. Waarom is de Mantelzorgwaardering in de vorm de Lelypas hoger? Het maximale bedrag van de Mantelzorgwaardering in de vorm van een Lelypas is € 20,- hoger om de besteding ten goede te laten komen aan lokale ondernemers in Lelystad . Is het bedrag ieder jaar hetzelfde? Het bedrag dat wordt toegekend is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen dat gedaan is vóór 31 oktober. Wij hebben een maximum budget beschikbaar voor de Mantelzorgwaardering. Wanneer er meer aanvragen worden gehonoreerd dan dat het budget toestaat, wordt het bedrag dat u ontvangt als Mantelzorgwaardering lager. Bij wie kan ik terecht met vragen? Heeft u vragen over de Mantelzorgwaardering? Neem dan contact op met het steunpunt mantelzorg van Welzijn Lelystad. Dat kan via telefoonnummer 0320 707 159 of via e-mail adres mantelzorgwaardering@welzijnlelystad.nl. Heeft het ontvangen van de Mantelzorgwaardering gevolgen op de toeslagenwet? Mantelzorgwaardering is geen inkomen, wordt niet belast en heeft geen gevolgen op de toeslagenwet of bijstandsuitkering.
Nieuws en mededelingen
Parkinson Café Lelystad maandag 1 juli 2019 13.30 – 16.30 Deze middag wordt mogelijk gemaakt door een gift van De Groene Sluis Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn. Namens de werkgroep
Wij willen op deze middag de mantelzorgers verwennen met een workshop, de mogelijkheid om met elkaar te praten en een high tea. Aanwezig: Ria Rodenburg Waar:Fjord 155
De mensen met Parkinson/Parkinsonisme: Als u gekozen hebt om naar de Hanzenborg te gaan kunt u genieten van de workshop zitdansen, de mogelijkheid om met elkaar te praten en de aanwezigheid van hapjes en drankjes Aanwezig: Ingrid Groenesteijn Waar:Hanzenborg, plein 201
De mensen met Parkinson/Parkinsonisme: Als u naar het prachtige Respijthuis gaat, kunt u rekenen op een goedverzorgde middag met spelletjes, muziek, hapjes en drankjes. Aanwezig: Rita Borgijink Waar: Buytenplaets Suydersee Badweg 1 8223 PA Lelystad 06-18517164
*Uitje op 2 september 2019* Zet alvast in uw agenda. 10.00 Verzamelen bij de Hanzenborg. Daar staat een bus klaar met een lift erin, zodat het voor iedereen mogelijk is om makkelijk in de bus te komen. 10.30 De bus vertrekt via een mooie route naar Terwolde. 12.00 Aankomst Terwolde voor de lunch. 13.30 Vertrek uit Terwolde voor een prachtige rondrit. We rijden een stuk langs de fraaie IJssel, met zijn bijzondere landschap en vele (water) vogelsoorten. Een fraaie tocht met veel informatie over het ontstaan van de prachtige rivier en de zeer afwisselende omgeving die we bezoeken zoals het water, de IJsselvallei, en ook landgoederen met bossen en heide op de Veluwe! De gids vertelt ook over het project “Ruimte voor de rivier” We rijden ook door enkele bijzondere landgoederen, die vroeger in bezit waren van Daendels en Buys Ballot, we genieten van de bijzondere verhalen vertelt door de gids over alles wat groeit en bloeit hier! 15.30 Aanvang terugreis. 16.45 Aankomst Lelystad.