© Harry Klaassen "All rights reserved"
Parkinson Café Lelystad
ParkinsonNet: zorgverleners gespecialiseerd in parkinson! Optimale zorg voor parkinson, dat is ons doel! ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van Parkinsonpatiënten. Bijna 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen), verdeeld over 71 regio's zijn aangesloten bij dit netwerk. Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch Parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. We faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant. Parkinsonpatiënten en verwijzers kunnen daardoor gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Kijk op de Parkinson Zorgzoeker voor de specialisten bij u in de buurt!
Zorgverleners ParkinsonNet Lelystad e.o. stellen zich aan U voor.
Ria Geurtsen Oefentherapeut Cesar “De oefentherapeut Cesar is een specialist op het gebied van het mensen bewust maken van hun eigen lichaamsgebruik (dit is essentiëel bij Parkinson) en hoe dit te optimaliseren waar mogelijk”. Ria werkt samen met u aan een zo goed mogelijk functioneren in het dagelijks leven; het leren bewuster te worden van hoe te bewegen en bewust goede houdingen aan te nemen/ hulp bij balansproblemen/ indien nodig: goed leren ademen en ontspannen/ hulp bij eventuele slaapproblemen/ hulp bij behouden van spierkracht en conditie. U krijgt een op maat gemaakt oefenprogramma voor uzelf. Eventueel komt zij ook aan huis. Ria Geurtsen heeft al jaren ervaring op het gebied van Parkinson/ Parkinsonisme en is daarnaast ook Slaapoefentherapeut en lid van het Netwerk Chronische pijn. Website: http://www.oefentherapielelystad.nl/
Ingrid Groenesteijn Oefentherapeut Mensendieck Provinciaal coördinator Parkinsonvereniging Flevoland Ppep4alltrainer Beweegwijzer GZC Pauwendaal Pauwenburg 160c 8226 TA Lelystad 0320-413793 06-18333682 info@beweegwijzer-oefentherapie.nl
Saskia van Os Diëtist Als dietist kan ik u over alle vragen rond voeding en Parkinson adviseren zoals bv : afstemming voeding op de medicatie-inname , onbedoeld gewichtsverlies of juist ongewenste gewichtstoename, obstipatie, kauw- en slikstoornissen, vertraagde maagontlediging. Hierbij kunnen we samen werken aan een betere voedingstoestand en welbevinden. Immers beter voeDen is beter voeLen!
Marielle Horrevorts
Alle zorgverleners aangesloten bij het ParkinsonNet Lelystad e.o kunnen zich voorstellen op deze pagina. Tekst en pasfoto aanleveren bij de webmaster.
Webmaster  Webmaster 
Mariëlle Horrevorts
Zorgverleners ParkinsonNet Lelystad e.o. ( openbare lijst ) Update november 2020 Greetje van den Broek  Diëtist  Coloriet   Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 401680  06 - 12629217  g.vandenbroek @co loriet.nl   Anita van Bove n  Neurologie verpleegkundige  St. Jansdal  Postbus  138 3840 AC Harderwijk  0341 - 463544  mijnstjansdal.nl   Mendy Derksen  Ergotherapeute  Coloriet  Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 401680  06 - 22095210  m.derksen@colorie t .nl  Mendi Drolenga  Fysiotherapeut  Top Fit  Hanzeborg  Koningsbergenstra at 201  8232 DC  Lelystad  088 - 1719000  mendi@topfit - fysiotherapie.nl  Ria Geurtsen  Oefentherapeut Cesar   G zc.  Jol   Locatie Botter  Jol 37 - 18  8243 H P  Lelystad  Botter 44 - 11  8243 JE Lelystad  0320 - 257458  06 - 42283003  info@oefentherapi elelystad.nl  Ingrid Groenesteij n  Oefentherapeut Mensendieck  Provinciaal coördinator Parkinsonverenigin g Flevoland  Werkgroeplid Parkinsoncafé  Beweegwijzer  G zc.  Pauwendaal  Pauwenburg 160c  8226 TA Lelystad  0320 - 413793  06 - 18333682  info@beweegwijzer - oefentherapie.nl  Mari e lle Horrevorts  Ergotherapeut  Coloriet  Ergotherapie  Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 4016 80  06 - 46733126  m. horrevorts @colo riet.nl  Lenneke van Klaveren  Oefentherapeut Cesar  Coördinator ParkinsonNet Lelystad e.o  Praktijk Oefentherapie Cesar Zeewolde/Dro nten /  Biddinghuizen  Mast 12  3891 KG Zeewolde  Lijzijde 91  8251 LL Dronten  Cultuursingel 6  8256 AM Biddinghuizen  06 - 27312484  036 - 5220106   0321 - 313473   0321 - 313473  cesarzeewolde @ liv e. nl  Karin Kleis  Neurologie verpleegkundige  Icare  De Rede 80  8251 EX Dronten  06 - 10970635  k.kleis@icare .nl   Ma griet Meerveld  Logopedist  Logopediepra ktijk Haasjes  Reaal 3  8253 BE D ronten  0321 -  324994  06 - 16439341  magrietmeerveld@ icloud.com  Marjan Nijenhuis  Logopedist  Coloriet   Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 401680  06 - 13496274  logo@coloriet.nl  Ria Noordmans  Neurologie verpleegkundige  St. Jansdal  Postbus  138 3840 AC  Harderwijk  0341 - 463544  Mijnstjansdal.nl  Saskia van Os  Di ë tist  Eet - wijzer   Swifterbant  Zeewolde  Harderwijk  Penhoren 13  8225 BM Swifterbant  Gildenveld 83  3892 DE Zeewolde  Johanniterlaan 3  3841 DS Harderwijk  06 - 23229981  s.vanos@eet - wijzer.nl  Amy Rommens  Fysiotherapeut  Fysiotherapie praktijk de Bank  Baan 32  8256 AX Biddinghuizen  0321 - 820990  amy @marjonvdhei jkant.nl Hes de Rijk  Specialist Ouderengeneeskun de  (gepensioneerd)    06 - 10147711   Anneloes Schaap  Ergotherapeut  Coloriet  Ergotherapie  Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 4016 80  06 - 46733128  a.schaap@coloriet . nl  Merel Schouten  (Geriatrisch) fysiotherapeut  Centra Plaza   Gzc. Jol  Plaats 9  8224 AB Lelystad  Jol 37 - 18  8243 HP Lelystad  0320 - 227149  m erel - fysiotherapie@live. nl  Celine Swart  Fysiotherapeut  Coloriet  Postbus 577  8200 AN  06 - 10481906  c.swart@coloriet.nl  Annemarie van de Vreede -  Kiers  Ergotherapeut  Coloriet  Postbus 577  8200 AN  0320 - 401680  06 - 83215111   a.vandevreede@co loriet.nl  Kelly Terreehorst  Neurologie verpleegkundige  St .  Jansdal  Postbus  138 3840 AC  Harderwijk  0341 - 463544  Mijnstjansdal.nl  Patricia Tieman  Gz psycholoog   Horst 36 - 04  8225 NP Lelys tad  0320 - 214727  p.tieman@xs4all.n l  Judith van Tilburg - Mossel  F ysiotherapeut  Coloriet  Het Ravelijn 181  8233 BK  Lely stad  0320 - 401536  06 - 13314366  j. tilburg@coloriet.n l  Annabel Woortman  Logopedist  Coloriet  Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 401680  06 - 23149929  a.woortman@colori et.nl  Tineke Wubs  Parkinsonverpleeg kundige  Icare   De Schans 19 - 33  8231 KA Lelystad  0900 - 8833  06 - 13496274  t.wubs@icare.nl
© Harry Klaassen "All rights reserved"
Parkinson Café Lelystad
ParkinsonNet: zorgverleners gespecialiseerd in parkinson! Optimale zorg voor parkinson, dat is ons doel! ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van Parkinsonpatiënten. Bijna 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen), verdeeld over 71 regio's zijn aangesloten bij dit netwerk. Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch Parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. We faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant. Parkinsonpatiënten en verwijzers kunnen daardoor gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Kijk op de Parkinson Zorgzoeker voor de specialisten bij u in de buurt!
Ingrid Groenesteijn Oefentherapeut Mensendieck Provinciaal coördinator Parkinsonvereniging Flevoland Ppep4alltrainer Beweegwijzer GZC Pauwendaal Pauwenburg 160c 8226 TA Lelystad 0320-413793 06- 18333682 info@beweegwijzer-oefentherapie.nl
Ria Geurtsen Oefentherapeut Cesar “De oefentherapeut Cesar is een specialist op het gebied van het mensen bewust maken van hun eigen lichaamsgebruik (dit is essentiëel bij Parkinson) en hoe dit te optimaliseren waar mogelijk”. Ria werkt samen met u aan een zo goed mogelijk functioneren in het dagelijks leven; het leren bewuster te worden van hoe te bewegen en bewust goede houdingen aan te nemen/ hulp bij balansproblemen/ indien nodig: goed leren ademen en ontspannen/ hulp bij eventuele slaapproblemen/ hulp bij behouden van spierkracht en conditie. U krijgt een op maat gemaakt oefenprogramma voor uzelf. Eventueel komt zij ook aan huis. Ria Geurtsen heeft al jaren ervaring op het gebied van Parkinson/ Parkinsonisme en is daarnaast ook Slaapoefentherapeut en lid van het Netwerk Chronische pijn. Website: http://www.oefentherapielelystad.nl/
Saskia van Os Diëtist Als dietist kan ik u over alle vragen rond voeding en Parkinson adviseren zoals bv : afstemming voeding op de medicatie-inname , onbedoeld gewichtsverlies of juist ongewenste gewichtstoename, obstipatie, kauw- en slikstoornissen, vertraagde maagontlediging. Hierbij kunnen we samen werken aan een betere voedingstoestand en welbevinden. Immers beter voeDen is beter voeLen!
De ergotherapeut gaat uit van uw mogelijkheden en die van uw omgeving.Hij denkt met u mee over (praktische) oplossingen en alternatieven bij problemen in het dagelijks handelen. U bekijkt samen met de ergotherapeut hoe u de voor u belangrijke dagelijkse activiteiten kunt blijven doen of opnieuw kunt oppakken. Ook uw partner of andere naaste kan bij de ergotherapeut terecht met vragen over bijvoorbeeld: • de ondersteuning of begeleiding die u nodig heeft; • het weer oppakken van gezamenlijke activiteiten; • het verbeteren van de balans tussen de zorgactiviteiten en eigen activiteiten. Hierbij kijkt de ergotherapeut eerst naar uw eigen mogelijkheden, maar ook mogelijkheden in de omgeving of middels hulpmiddelen. Voor vragen of om een afspraak te plannen kunt u contact opnemen met: ergotherapie@coloriet.nl 0320 401 680
Parkinsonverpleegkundige Thuiszorg De Parkinsonverpleegkundige kan u en uw mantelzorger helpen om met de ziekte om te gaan. Zij biedt ondersteuning, kennis, aandacht en structuur. Bij u thuis wordt samen en in overleg gezocht naar oplossingen van mogelijke problemen ten aanzien van lichamelijke verzorging, de psychosociale gevolgen, het gebruik van medicijnen, dagbesteding, huishouden, aanpassingen in huis en vervoer. Zo zorgt ze ervoor, samen met de mantelzorger en naasten, dat mensen met de ziekte van Parkinson zo lang mogelijk prettig en veilig thuis kunnen wonen. U heeft geen verwijzing of indicatie nodig. De zorg wordt volledig vergoed uit de basisverzekering en heeft geen gevolgen voor uw eigen risico. Als u graag wilt spreken met een Parkinsonverpleegkundige kunt u bellen naar een parkinsonverpleegkundige bij u in de buurt. Lelystad: Tineke Wubs 06 13496274 Ingrid Hogewerf tel 06 30299162 Dronten: Karin Kleis 06 10970635 Swifterbant: Tine Sennef 06 23895563 Zeewolde : Bep van der Schaaf 06 30141639
Alle zorgverleners aangesloten bij het ParkinsonNet Lelystad e.o kunnen zich voorstellen op deze pagina. Tekst en pasfoto aanleveren bij de webmaster.
Webmaster  Webmaster  Zorgverleners ParkinsonNet Lelystad e.o. ( openbare lijst ) Update november 2020 Greetje van den Broek  Diëtist  Coloriet   Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 401680  06 - 12629217  g.vandenbroek @co loriet.nl   Anita van Bove n  Neurologie verpleegkundige  St. Jansdal  Postbus  138 3840 AC Harderwijk  0341 - 463544  mijnstjansdal.nl   Mendy Derksen  Ergotherapeute  Coloriet  Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 401680  06 - 22095210  m.derksen@colorie t .nl  Mendi Drolenga  Fysiotherapeut  Top Fit  Hanzeborg  Koningsbergenstra at 201  8232 DC  Lelystad  088 - 1719000  mendi@topfit - fysiotherapie.nl  Ria Geurtsen  Oefentherapeut Cesar   G zc.  Jol   Locatie Botter  Jol 37 - 18  8243 H P  Lelystad  Botter 44 - 11  8243 JE Lelystad  0320 - 257458  06 - 42283003  info@oefentherapi elelystad.nl  Ingrid Groenesteij n  Oefentherapeut Mensendieck  Provinciaal coördinator Parkinsonverenigin g Flevoland  Werkgroeplid Parkinsoncafé  Beweegwijzer  G zc.  Pauwendaal  Pauwenburg 160c  8226 TA Lelystad  0320 - 413793  06 - 18333682  info@beweegwijzer - oefentherapie.nl  Mari e lle Horrevorts  Ergotherapeut  Coloriet  Ergotherapie  Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 4016 80  06 - 46733126  m. horrevorts @colo riet.nl  Lenneke van Klaveren  Oefentherapeut Cesar  Coördinator ParkinsonNet Lelystad e.o  Praktijk Oefentherapie Cesar Zeewolde/Dro nten /  Biddinghuizen  Mast 12  3891 KG Zeewolde  Lijzijde 91  8251 LL Dronten  Cultuursingel 6  8256 AM Biddinghuizen  06 - 27312484  036 - 5220106   0321 - 313473   0321 - 313473  cesarzeewolde @ liv e. nl  Karin Kleis  Neurologie verpleegkundige  Icare  De Rede 80  8251 EX Dronten  06 - 10970635  k.kleis@icare .nl   Ma griet Meerveld  Logopedist  Logopediepra ktijk Haasjes  Reaal 3  8253 BE D ronten  0321 -  324994  06 - 16439341  magrietmeerveld@ icloud.com  Marjan Nijenhuis  Logopedist  Coloriet   Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 401680  06 - 13496274  logo@coloriet.nl  Ria Noordmans  Neurologie verpleegkundige  St. Jansdal  Postbus  138 3840 AC  Harderwijk  0341 - 463544  Mijnstjansdal.nl  Saskia van Os  Di ë tist  Eet - wijzer   Swifterbant  Zeewolde  Harderwijk  Penhoren 13  8225 BM Swifterbant  Gildenveld 83  3892 DE Zeewolde  Johanniterlaan 3  3841 DS Harderwijk  06 - 23229981  s.vanos@eet - wijzer.nl  Amy Rommens  Fysiotherapeut  Fysiotherapie praktijk de Bank  Baan 32  8256 AX Biddinghuizen  0321 - 820990  amy @marjonvdhei jkant.nl Hes de Rijk  Specialist Ouderengeneeskun de  (gepensioneerd)    06 - 10147711   Anneloes Schaap  Ergotherapeut  Coloriet  Ergotherapie  Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 4016 80  06 - 46733128  a.schaap@coloriet . nl  Merel Schouten  (Geriatrisch) fysiotherapeut  Centra Plaza   Gzc. Jol  Plaats 9  8224 AB Lelystad  Jol 37 - 18  8243 HP Lelystad  0320 - 227149  m erel - fysiotherapie@live. nl  Celine Swart  Fysiotherapeut  Coloriet  Postbus 577  8200 AN  06 - 10481906  c.swart@coloriet.nl  Annemarie van de Vreede -  Kiers  Ergotherapeut  Coloriet  Postbus 577  8200 AN  0320 - 401680  06 - 83215111   a.vandevreede@co loriet.nl  Kelly Terreehorst  Neurologie verpleegkundige  St .  Jansdal  Postbus  138 3840 AC  Harderwijk  0341 - 463544  Mijnstjansdal.nl  Patricia Tieman  Gz psycholoog   Horst 36 - 04  8225 NP Lelys tad  0320 - 214727  p.tieman@xs4all.n l  Judith van Tilburg - Mossel  F ysiotherapeut  Coloriet  Het Ravelijn 181  8233 BK  Lely stad  0320 - 401536  06 - 13314366  j. tilburg@coloriet.n l  Annabel Woortman  Logopedist  Coloriet  Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 401680  06 - 23149929  a.woortman@colori et.nl  Tineke Wubs  Parkinsonverpleeg kundige  Icare   De Schans 19 - 33  8231 KA Lelystad  0900 - 8833  06 - 13496274  t.wubs@icare.nl